Om Vårt firma

Vi utvikler, produserer og distribuere innovative produkter for helsetjenesten.

  • About 1

Vi har bakgrunn i fra ultralydbransjen og har til sammen over 25 års erfaring
med salg av medisinsk tekniske produkter både i Norge og internasjonalt. 

Forretnings områder

Forretnings områder

Vi tre forretnings områder; Distribusjon av Kirurgiske produkter i Skandinavia, Salg av Diagnostiske Ultralyd systemer i Norge og eksport av Intra-operative Blodstrømsmålere via ett Globalt nettverk av uavhengige distributører.

Master Surgery Systems AS

Master Surgery Systems AS

Master Surgery Systems AS ble stiftet i januar 2009 med formål å utvikle ett digitalt HD kamera for dokumentasjon av hjerte kirurgi. Oppstarten ble finansiert ved konsulent tjenester innen intraoperative ultralyd og senere salg av hemostatika innen hjerte, thorax og kar –kirurgi. Fra høsten 2009 startet vi distribusjon av egne agenturer til det Skandinaviske sykehus markedet med fokus på hjerte og karkirurgi. Sommeren 2011 fikk vi agentur på diagnostisk ultralydutstyr, først tiltenkt karkirurgi og siden utvidet til mange nye kundegrupper inkludert primær helsetjenesten.

Våre kompetanse

Våre kompetanse

Vi har bred kompetanse innen ultralyd med erfaring fra utvikling, produksjon, service og salg både i Norge og internasjonalt. Vi har spesielt kompetanse på kombinasjonen ultralyd og hjerte/kar kirurgi både med avbildning og transit-tid blodstrømmåling.

 


Kontakt oss

Besøksadresse

  • Master Surgery Systems AS
  • Tapperiet kontorbygg
  • Solistrandveien 12
  • 3187 Horten, Norway

Kontakt detaljer

  • Tlf. (+ 47) 4150 7244
  • E-post. admin(@)mastersurgerysystems.no
Kontakt kjema her!

 Har du spørsmål? Føl deg fri til å komme inn for en prat når som helst.